Regulamin

Korzystając z portalu akceptujesz jego regulamin i świadomy/ma jesteś poniższych stwierdzeń

1.Za użytkowanie portalu na każdym jego etapie nie jest pobierana żadna opłata

2.Korzystanie z portalu nie wymaga rejestracji oraz logowania

3.Portal ma kilka istotnych założeń, które akceptuję:
a)wstępna diagnostyka w momencie braku możliwości kontaktu z lekarzem
b)przyspieszenie etapu diagnostyki chorób niezwiązanych z urazem oraz ich leczenia

4.Portal powstał w całości w oparciu o wiedzę autora Marcina Dębskiego będącego z zawodu lekarzem, obecnie w trakcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii. Wiedza ta wynika z doświadczenia klinicznego zdobytego trakcie pracy zawodowej, samodoskonalenia(kursy, sympozja), publikacji medycznych, badań naukowych.

5.Portal nie może w żadnym wypadku zastąpić kontaktu z lekarzem, a jedynie usprawnić cały proces diagnostyki i leczenia

6.W przypadku postępu choroby, nasilenia się objawów bądź pojawienia nowych, niepokojących takich jak: wysięk, gorączka, powiększenie tkanek w tym pod postacią guza konieczna jest pilna wizyta u lekarza.

7.Całość treści obecnych na stronie www.Tuboli.pl oraz jej podstronach są własnością autora portalu i zabrania się ich kopiowania bez zgody autora

8.Osoba korzystająca z portalu nie będzie rościć pretensji do autora portalu z powodu problemów oraz komplikacji związanych z procesem diagnostyki i leczenia

9.Portal służy jedynie do diagnostyki schorzeń nie związanych z urazem

10.Z portalem zintegrowane jest konto Google Analytics, które służy do pozyskiwania danych na temat użytkowników takich jak np.
a)kanały pozyskiwania - komputer, tablet, telefon komórkowy
b)region logowania
c)ruch użytkownika na stronie
d)wiek użytkownika
e)płeć